2020-12-11-členská schůze - sumář

Letošní členská schůze, jako nejvyšší orgán našeho spolku proběhla v náhradním termínu za (bohužel) převažujícího nezájmu členů. Možná to bylo způsobeno změnou termínu, možná obecnou rozladěností z protipandemických opatření vlády (a z nich vyplývajícího nuceného skončení schůze již ve 20:00). Na terase restaurace Spojka se nás nakonec sešlo 10 (resp. 11) členů a celkem bylo přítomno 12 osob.
Začalo se na čas v 18:00 a guláš se podával téměř na čas v 19:10...
Prakticky celou dobu (do podávání věčeře) hovořil předseda našeho spolku. Z jeho proslovu uvádím tento zkrácený výčet informací:
 
ÚVOD:
 • přívítal přítomné
 • postěžoval si na chabou spolupráci členské základny
 • apeloval na členy k plnění alespoň nejzákladnějších členských povinností
 • přivítal nové hráče (je mně líto, nezanamenal jsem jména...) a oznámil členy, kteří se rozhodli odejít do jiného oddílu (Láďa P.)
 • upozornil, že dovolba člena výboru se přesouvá na letní soustředění.
 
ZHODNOCENÍ MINULÉ SEZÓNY:
 • poděkoval týmům za reprezentaci v soutěži (áčko 2.místo, béčko 3. místo, céčko setupuje)
 • poděkoval Petrovi (rezignoval v tomto roce na členství ve výboru) za práci pro výbor i pro spolek
 
HOSPODAŘENÍ SPOLKU
 • oznámil aktuální zůstatek v pokladně a na účtu spolku
 • oznámil výši členského příspěvku pro rok 2021: 2.500Kč (hráč zapsaný na soupisce), 1.000Kč (hráč nezapsaný na soupisce - nehrající soutěž) se splatností do 28.1.2021, buď hotově Viktorovi na tréninkách, nebo na účet spolku - podrobnosti k bankovnímu spojení pro poukázání členského příspěvku naleznete ZDE.)
 
AKTIVITY V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE:
 • Viktor Trophy 2021 (6.ročník námi pořádaného turnaje pro zvané, pro více informací klikni na odkaz)
 • Soustředění ve Vodňanech (soustředění se přesouvá zpět do vyzkoušeného penzionu Blanice, pro více informací klikni na odkaz)
 • Balkan Cup 2021 (5.ročník našeho prestižního turnaje, pro více informací klikni na odkaz)
 • Dokopná 2021 (posezení k zakončení sezóny, pro více informací klikni na odkaz)
 • Mistrovství světa v nohejbalu 2021 (organizace společné návštěvy našich členů této nejvýznamnější nohejbalové události)
 • Brigády v roce 2021 (více o organizaci a vytýčených cílech pro brigády v roce 2021 naleznete ZDE.)
 
ORGANIZACE TRÉNINKU V ZIMĚ 2020-21:
 • přes zimu je trénikovým dnem pouze středa 20:00-22:00 v nafukovací hale Na Balkáně. Účastníci se schází již před 20:00! Při tréninku je třeba dodržovat protipandemické opatření, tj.: roušky, max 10 osob v hale!!!, při více zájemcích pravidelné střídání, nehrající čekají na terase restaurace Spojka...!
 • doplňkový trénink si organizuje dále tým A v neděli od 19:00 (více informací Pavel)
 • vše k organizaci tréninků přes zimní období ZDE.
 
Dále předseda upozornil, že plán akcí, ale také třeba organizace tréninků, atd. jsou samozřejmě odvislé od pandemických opatření a zavedených vládních omezení.
Následovala krátká rozprava přítomných, konzumace guláše (na náklady spolku), pak volná zábava a krátce po osmé večerní se účastníci rozešli.
Podrobnosti všech výše uvedených informací jsou uvedeny v zápise z členské schůze, který výbor rozeslal (15.12.2020) členům emailem a je ke stažení ZDE.
Petr 13.12. 2020

2020-12-11-členská schůze - NOVÝ TERMÍN!

Vývoj pandemické situace umožnil členskou schůzi našeho spolku naplánovat na nový termín ještě v letošním roce, tj.: 11.prosince 2020 od 18:00 v restauraci SPOJKA (tenisové kurty Na Balkáně). Dopis rozeslaný členům předsedou výboru:
 

Vážení nohejbalisti,

nastal čas uvolňování a tím se naskýtá možnost vyhlásit nový termín výroční schůze, na které budete informováni o možnosti hraní do konce tohoto roku včetně výhledu hraní pro rok příští. Termín schůze vyhlašujeme na den 11.12.2020  od 18:00 na tenisových kurtech Na Balkáně. Dozvíte se také o plánovaných akcích na rok 2021, výše příspěvků pro tento rok a doby do kdy mají býti zaplaceny. Prosím o potvrzení účasti či neúčasti na tento e-mail.

Viktor Epstein a Pavel Jouza

za výbor Nohejbalu Žižkov, z.s.

 
Bohužel, jako obvykle byla reakce členů na dopis od výboru žalostná, takže po několika dnech následoval dopis č.2, ve kterém předseda apeloval na plnění si nejelementárnějších povinností člena a také poděkoval všem devíti odpovědným členům za potvrzení účasti na schůzi.
Zbývá jen doufat, že se další účastníci přihlásí co nejdříve (například z důvodu objednaných kateringových služeb) a také, že všichni přijdou, a že začneme v ohlášený čas...
Petr

2020-11-13-členská schůze - ZRUŠENO!

Patrně nikoho nepřekvapí, že členská schůze našeho spolku neproběhne v dříve vyhlášeném termínu a tradičním způsobem (za osobní účasti členů v restauraci Spojka). Je zřejmé, že mimořádný stav a protipandemická opatření vlády (a můžeme si o nich myslet cokoliv nelichotivého) pořádání akce znemožňují.
Jak včera potvrdil výbor našeho spolku členská schůze je zrušena bez náhrady. Nelze předpokládat, že se situace změní nějak podstatně do konce roku a nemá smysl vyhlašovat nové termíny. Výbor nemá žádný plán "B" a za současných podmínek je to vcelku pochopitelné.
Zbývá doufat, že nepříznivá doba pomine, a že výbor vyhlásí nový termín hned, jak to podmínky dovolí a sejdeme se (třeba) už někdy zkraje jara a provedeme nutnou dovolbu člena výboru.
Za sebe ještě dodám, že v čistě toretické rovině by bylo možno uspořádat členskou schůzi prostřednictvím nějaké videokonferenční aplikace. Již několik let online konference používáme při rozhodování statutárů výborů SVJ a vždy mě znovu překvapí svižnost a bezprostřednost těchto "setkání". Na tento mód by mohlo navázat hlasování per rollam (rozhodování mimo zasedání, v našem případě tedy dovolba mimo schůzi). Tuto možnost vláda umožnila v ustanovení §19 zákona č. 191/2020 Sb. (zákon pro zmírnění následků epidemie), ve kterém pro právnické osoby umožňuje tento postup, i když není v jejich stanovách přímo zakotven (náš případ)... Ale jak píšu výše, je to spíše teoretická možnost a měli bychom ji mít na paměti jen pokud by restriktivní opatření pro setkávání platila (nedej bože) třeba i v dalším pololetí příštího roku.
Doufejme, že situace se brzy zlepší, opatření se uvolní a kocovinu zajistí vakcína a sejdeme se společně na Spojce jako každoročně.
Petr 11.11.2020

2020-11-13-členská schůze - úvodní info

I letos před koncem roku jsme naplánovali tradiční členskou schůzi našeho spolku. Každý člen srdečně zván!

Kdy: 13.11.2020 od 18:00

Kde: restaurace Spojka (pro neználky - to je ta v našem areálu)

Program:

Kromě tradičního informačního bloku (hospodaření, zhodnocení sezóny, cíle pro příští sezónu, plán akcí na rok 2021) se letos členská základna opět částečně proměnila a bude se tedy současně jednat o vhodnou příležitost pro seznámení se s novými členy i mimo kurty a provést jejich „křest“:-).

Dále se předpokládá, že na schůzi proběhne hlasování a volba třetího člena výboru. Ze všech výše uvedených důvodů je tak účast prakticky povinná a nenapadá mě žádná akceptovatelná výmluva:-).

PJ.

 

DOVOLBA ČLENA VÝBORU

Dovolba člena výboru za Petra, který letos v únoru odsoupil, je nejnutnějším bodem programu! Naštěstí naše stanovy jsou (kromě změn stanov) velmi liberální a v případě dovolby to platí dvojnásob. Díky prozíravosti tvůrců stanov (Petr) nám umožní dovolbu třetího člena výboru i při extrémně nízké účasti. Není například nutný hlas nadpoloviční členské základny atd..., postačuje pouhá většina přítomných! Tato určitá velkorysost, která do textu našich stanov byla prozřetelně vložena se nám nyní bude hodit. Nicméně pro legitimitu volby se přimlouvám k co největší účasti. Ostatně právo účastnit se členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním je jedním z hlavních práv člena našeho spolku (viz stanovy, čl.4, bod 6, písm. a) !!!

Prosím účastněme se schůze a dovolme třetího člena výboru. Díky každému členovi za účast, a ještě více díky každému, kdo odpovědně přijme břemeno kandidatury a nabídne své služby, čas a energii  práci pro spolek!

Petr