Výroční oddílová schůze 2020 - úvodní info

I letos před koncem roku jsme naplánovali tradiční členskou schůzi našeho spolku. Každý člen srdečně zván!

Kdy: 13.11.2020 od 18:00

Kde: restaurace Spojka (pro neználky - to je ta v našem areálu)

Program:

Kromě tradičního informačního bloku (hospodaření, zhodnocení sezóny, cíle pro příští sezónu, plán akcí na rok 2021) se letos členská základna opět částečně proměnila a bude se tedy současně jednat o vhodnou příležitost pro seznámení se s novými členy i mimo kurty a provést jejich „křest“:-).

Dále se předpokládá, že na schůzi proběhne hlasování a volba třetího člena výboru. Ze všech výše uvedených důvodů je tak účast prakticky povinná a nenapadá mě žádná akceptovatelná výmluva:-).

PJ.

 

DOVOLBA ČLENA VÝBORU

Dovolba člena výboru za Petra, který letos odsoupil, je nejnutnějším bodem programu! Naštěstí naše stanovy jsou (kromě změn stanov) velmi liberální a v případě dovolby to platí dvojnásob. Díky prozíravosti tvůrců stanov (Petr) nám umožní dovolbu třetího člena výboru i při extrémně nízké účasti. Není například nutný hlas nadpoloviční členské základny atd..., postačuje pouhá většina přítomných! Tato určitá velkorysost, která do textu našich stanov byla prozřetelně vložena se nám nyní bude hodit. Nicméně pro legitimitu volby se přimlouvám k co největší účasti. Ostatně právo účastnit se členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním je jedním z hlavních práv člena našeho spolku (viz stanovy, čl.4, bod 6, písm. a) !!!

Prosím účastněme se schůze a dovolme třetího člena výboru. Díky každému členovi za účast, a ještě více díky každému, kdo odpovědně přijme břemeno kandidatury a nabídne své služby, čas a energii  práci pro spolek!

Petr