Schůze a administrace

Administrativní záležitosti, které vyplývají z činnosti našeho oddílu (spolku) - třeba výroční schůze oddílu, schůze Pražského nohejbalového svazu (PNS), schůze výboru Nohejbal Žižkov, z.s., schůze TJ Spoje a podobné události formou zápisu, poznámek, fotografií, nebo reportáží...)