POŘÁDÁME-ORGANIZUJEME-ÚČASTNÍME SE

naše aktivity - akce, které pořádáme a organizujeme, nebo kterých se aktivně účastníme...

Turnaje, které pořádáme pro sebe i pro širokou veřejnost (programy, reportáže, fotky, filmy...)
Administrativní záležitosti, které vyplývají z činnosti našeho oddílu (spolku) - výroční schůze oddílu, schůze Pražského nohejbalového svazu (PNS), schůze výboru Nohejbal Žižkov, z.s., schůze TJ Spoje a podobné události formou zápisů, poznámek, fotografií, reportáží...)
Vše co nás baví a děláme to společně v reportážích, fotografiích, videofilmech...
Naše brigádničení na hřišti - reportáže, videa, fotografie, plány a projekty...