2019-11-15-výroční schůze NŽ - reportáž

Výroční schůze (podle stanov správně členská schůze) proběhla v ohlášeném termínu.
V 18:00 se v připravené schůzovní místností nervózně po sobě dívá šestice přítomných (tříčlenný výbor (Viktor, Pavel J., Petr) a Lukáš K., Láďa a Venca K.), následně se dříve či později trousí další přihlášení (Lukáš F., Patrik, Maťo, Karel, Aleš, Martin S., Pavel B.) a poslední přichází, asi hodinu po zahájení, Venca P.
V 18:14 zahajuje schůzi předseda (co, kdo řekl, co zaznělo, případně nezaznělo, ale je potřeba to též sdělit se dozvíte velmi podrobně (7 stran, včetně prezenční listiny) v zápise ze schůze ZDE). Statisticky 14 přítomných, z toho 12 včas a řádně přihlášených - viz prezenční listina a printscreen Doodle ve fotogalerii.
Viktor ocenil a vyzdvihl některé aspekty našeho oddílového života a poděkoval sponzorům a aktivním členům.
Petr stručně seznámil přítomné s vývojem spolkových financí a složením výdajů a příjmů a s rozhodnutím výboru ve věci členského příspěvku pro příští rok (opět důrazně doporučuji stáhnout zápis ZDE a příslušné pasáže zápisu přečíst - nedodržení termínů pro řádné zaplacení členského příspěvku může mít fatální následky!).
Viktor sdělil plénu kdy a podle jakých kritérií se výbor rozhodne stanovit konečné sestavy a rozdělení hráčů do týmů pro pražskou soutěž. Viktor v této souvislosti kritizoval přezíravé a nevhodné chování některých hráčů hrající vyšší soutěž k hráčům hrající nižší třídu (více též v zápise).
Výbor stručně vytýčil investice pro rok 2020 a rozsah brigádní činnosti.
Výbor a především Pavel J. seznámil přítomné s akcemi pro příští rok, včetně termínů, výše záloh a termínů pro přihlášení (případně i složení záloh). Jestli chcete vědět třeba kdy je soustředění, jak se na něj přihlásit, do kdy zaplatit zálohu, nebo kde soustředění bude (Vodňany to nejsou!!!) nezbývá než si zápis stáhnout ZDE a přečíst).
Viktor objasnil potřebu najít mezi členy dalšího dobrovolníka na získání licence rozhodčího. Navrhl plénu konkrétní osobu a sdělil i důvody proč ji navrhuje. Plénum s návrhem jednomyslně souhlasilo... (více v zápise!).
Vrcholem schůze se stalo udělení ceny (skleněný blok s textem "Člen postupujícího týmu", rokem a logem oddílu) každému hráči, který přispěl k postupu do 1. třídy (viz fotogalerie níže). Čtyři nepřítomní hráči (Gramec, Martin V., Jakub Str., Leoš) dostanou tuto cenu dodatečně...
V 19:25 Viktor oficiální část schůze ukončil a následovalo pohoštění (vítečné řízečky, pečený brambor a drobné pochoutky formou švédského stolu). Jen náhodou se dostalo i na hráče, kteří sice byli přítomni, ale svojí účast včas a řádně neoznámili předem. Původně pro ně byly připraveny jen buřty s cibulí - pro příští rok ale s včasnou akreditací neotálejte - lehce se může stát, že  večeře pro nepřihlášené prostě nebude... (!)
Přítomní až do cca 22:00 neformálně diskutují ve schůzovní místnosti a na baru restaurace Spojka a pak trojice "statečných" (Pavel B., Martin S. a Aleš) pokračují "ve schůzi:-)" i v podniku Modrá opice a ještě hluboko po půlnoci nás zásobují vstupy z rockového koncertu v Modré opici prostřednictvím vzkazů, fotek a filmů přes naší skupinu WhatsApp (ale to už je úplně jiný "formát" schůze:-)...
Kdo se schůze neúčastnil může jen litovat a těšit se na příští rok.
Petr (drobný edit Pavel)

2019-výroční schůze NŽ - zdravice členům

Zakladatel oddílu, Václav Bajer, nám k naší schůzi poslal milý dopis:

 

Ahoj, vyznavači nohejbalu všech věkových i výkonostních kategorií a hlavně hráči, výboři, činovníci a přátelé odd. Nohejbal Žižkov.

Lituji, že se nemohu zůčastnit této výroční schůze na kterou jsem se těšil. Mám velkou radost z Vašich úspěchů sportovních, organizačních ale i publikačních, diky kterým se náš (Váš) nohejbalový oddíl perfektně zviditelňuje a zapisuje do historie žižkovského nohejbalu další a nesmazatelnou kapitolu.

Mylím si, že jako jeden z mnoha pamětníků, dnes už doslova historických začátků, Vám všem osloveným mohu popřát ať se Vám dál daří ve sportu i životě.

Sportu zdar, nohejbalu zvlášť a děkuji.

Václav Bajer

2019-výroční schůze NŽ - úvodní info

Jako každoročně (viz třeba schůze roku 2018, nebo 2017:-) a nebo 2016:-))) a tak dále:-)...) i letos proběhne členská výroční schůze našeho spolku. A opět jako obvykle v prostorách terasy restaurace Spojka (kdo snad pořád neví - to je ta restaurace na našich kurtech...).
Výbor spolku Tě srdečně zve na výroční členskou schůzi spolku Nohejbal Žižkov v
 
pátek 15.11. 2019 od 18:00
 
Výbor tento termín zvolil protože:
 • listopad je mimo termíny firemních "vánočních" akcí
 • uvažovalo se i o neděli, ale nakonec dostal (hlasem předsedy:-) přednost pátek, protože neděle je pravidelným zimním dnem tréninků na Proseku.
 
Program:
 • zahájení v 18:00
 • film Vodňany 2019 - neproběhne (premiéra již byla na YOU Tube zde)
 • informace o hospodaření spolku - výše příspěvku na rok 2020, hospodaření v roce 2019, atd... (Petr)
 • zhodnocení soutěžní sezóny 2019 (Viktor)
 • herní rok 2020 - tréninkové dny, organizace vytíženosti hřišť, vytýčení úkolů pro soutěžní rok 2020... (výbor...)
 • plán akcí pro rok 2020 - zimní příprava, soustředění, Viktor Trophy, Balkan Cup... (Pavel, Petr)
 • plán brigád (?) (Pavel, Viktor)
 • bohaté občerstvení (pro včas emailem přihlášené účastníky, nebo účastníky včas registrované službou DOODLE viz níže!) (pití si objednáváte a platíte sami!)
 • volná debata
 • zakončení v cca 23:00
 
V programu nebude rozdílení do týmů pro rok 2020! Zařazení hráčů do týmů provede výbor až počátkem roku 2020 na základě mimo jiné následujících kritérií:
 • zdravotní způsobilosti
 • časových možnostech hráče
 • včasnosti zaplacení členských příspěvků (!)
 • morálně-volních vlastností hráče (pomoc druhým, ochota ke spolupráci, fair-play, vstřícné jednání...)
 • členské aktivitě (účast na brigádách, pomoc s organizací akcí, zapojení se do nenohejbalových aktivit oddílu, atd...)
 • herní výkonnosti
 
Výbor spolku prosí o:
 • maximální účast
 • dochvilnost !!!
 • trpělivé vyslechnutí jednotlivých bodů programu
 • nahlášení účasti do 11.11.2019 pro plnou akreditaci (kvůli rozsahu objednávky kateringových služeb). Účast nahlašte buď emailem, nebo se registrujte přes službu DOODLE - klikni na ikonu níže:
 (prosíme vyplňte i neúčast)
 
Na shledanou se těší
-Výbor spolku-