2017-01 - schůze pražského nohejbalového svazu

Po neusnášeníschopné valné hromadě pražského nohejbalového svazu 6. prosince 2016 (viz první foto ve fotogalerii), které se jako náš delegát zúčastnil Petr, se náhradní volební valná hromada konala v pondělí 16. ledna za účasti Viktora a opět Petra. Tentokrát jednací místnost svazu v ulici Lounských praskala ve švech. Poděkovat za to můžeme Jirkovi Holčákovi ze Žlutých lázní, který obvolal všechny oddíly a také asi emaily všem oddílům, který rozeslal Pavel J. (náš Pavel:-), a kterými schůzi připomínal a navrhoval do bodu jednání vložit úpravu termínů dlouhodobé soutěže - což se nakonec stalo hlavním projednávaným bodem (s výjimkou volby). Jaké byly výsledky valné hromady?

Předně se podařilo zvolit nový výkonný výbor v čele s Petrem Součkem z Koloděj, dále je členem již zmíněný Jirka Holčák, Vojta Bartovský za komisi rozhodčích a pokud si dobře vzpomínám, tak ještě Lubor Aubrecht z Pankráce do revizní komise - ostatní si nepamatuji:-) Do výboru už nekandidoval Honza Budeus. Volba kandidátů proběhla jednomyslně.

Dalším, asi nejdelším jednacím bodem, se stal návrh upravit termíny dlouhodobé soutěže, což byl bod, který byl přítomnými chápan jako návrh našeho oddílu SPOJE. Pro náš návrh jsme získali podporu Jirky Holčáka a výsledkem nezávazného hlasování tuším 20:6 bylo dohodnuto, že soutěž v roce 2018 odstartuje o týden až dva později a chbějící termíny budou nahrazeny buď v červenci, nebo spíše časnějším záčátkem podzimních dohrávek již od cca poloviny srpna. Výsledkem by mělo být, že nebudeme hrát na napřipravených hřištích (počátek dubna) a dohrávat za tmy (říjen) jako dosud.

Zimní pohár letos bohužel neproběhne. Důvody jsou především finanční. Možná něco ve velmi okleštěné formě uspořádají v Nebušicích...

Dále jsme u nového předsedy Petra Součka sondovali účast transformovaného klubu v dlouhodobých soutěžích. Bohužel se ukázalo, že věc má své háčky, především v otázce finanční, zkrátka změna karty je prostě zpoplatněna a navíc bude muste proběhnout i přestup našich hráčů, který je samozřejmě opět zpoplatněn. To nic nemění na plánu oddíl transformovat. I nadále předpokládáme založení spolku NOHEJBAL ŽIŽKOV, kterého se všichni můžeme stát členi, inkasovat do něj sponzorské dary, atd, ale nynější sezónu odehrajeme stále za SPOJE. Na řešení finanačních nákladů transformace úsilovně pracuje přípravný výbor:-)

Petr

 

info k fotkám níže:

1.FOTO - ze schůze v prosinci 2016 - zleva doprava: L.Aubrecht (revizní komise), J.Kantner (Čakovice), O.Pachman (komise mládeže), (za tužkou) M.Šnídl (odstupující předseda), P.Souček (Kolovraty, nový předseda), J.Budeus (Nebušice) a moje clonící tužka :-)

2.FOTO - ze schůze 16.1.2017, jeden ze dvou řad plně obsazených stolů (vlevo z profilu Viktor)

2017-schůze pražského nohejbalového svazu