2022-06-17-volební schůze ve Vodňanech

Volební schůzi přesunul výbor moudře do místa našeho soustředení ve Vodňanech, což zajistilo dostatečnou účast členské základny. Po dvou a půl letech tak konečně máme výbor v plném počtu. Navržen byl jednak z pléna Petr S. který kandidaturu odmítl a výborem pak Pavel B., kterého přítomní členi přesvědčivě zvolili (jeden se zdržel). Volba byla poněkud krkolomná zvolením nového člena, pak odstoupením celého výboru a opětovném zvolením celého nového výboru (Viktor, Pavel J. a nově Pavel B.) na příští funkční období. Zápis ze schůze  ZDE . Gratulujeme! a přejeme výboru hodně energie do práce. A bude jí zapotřebí - v rámci schůze výbor informoval o:
  • změně termínu Dokopné 2022
  • odhadu výše příspěvku na příští rok
  • finanačních výhledech
  • komplikacích se zajištěním hraní přes zimu (nejistota ohledně výstavby nafukovacích hal)
z průběhu schůze... (zleva: Viktor, Tomáš J., Čenda, Venca Pf., Pavel J.)
 
poněkud "vyděšený:-)" nový člen výboru po zvolení, odstoupení a opětovném zvolení:-)