2020-02-26 - schůze výboru spolku (rezignace)

Schůze výboru 26.2.2020 (před přátelákem s Oázou) určitě nebyla běžnou schůzí výboru, kterých se jinak koná několik desítek do roka…

 

Očekávaným bodem jednání výboru bylo zrušení členství některým členům našeho spolku, kteří nemají zaplaceny příspěvky na tento rok, mnozí ani za minulý rok, a kteří dlouhodobě nereagují na naše emaily a neúčastní se akcí spolku. Jednání o tomto bodu, který byl dlouhodobě připravován, proběhl hladce a jednomyslně, a ti co se jich to týká již obdrželi email, že jejich členství je k 29.2.2020 ukončeno jednomyslným rozhodnutím výboru dle č.4, bodu 4, písmene d) našich stanov.

 

Naopak nečekaným bodem byla má rezignace na funkci člena výboru. Oba zbývající členi výboru, byli sice po mém oznámení okamžité rezignace viditelně zaskočeni, ovšem nutno zdůraznit, že se nejednalo o žádný „blesk z čistého nebe“. Rezignaci jsem nabídl poprvé již v roce 2018 na jednání výboru před členskou schůzí. Tehdy mě Viktor přesvědčil, že mé setrvání ve výboru je v zájmu spolku a jeho bezproblémového chodu, obzvláště v souvislosti s plněním běžných provozně-administrativních úkolů.

Sdělil jsem ve stručnosti Pavlovi a Viktorovi důvody své rezignace, které dle mého pro ně nemohly být žádnou novinkou, neboť jsem je uváděl kontinuálně v průběhu celého roku, naposledy při jednání s Viktorem 18.2.2020.

Ve stručnosti: dlouhodobě vnímám, že nemám na chod spolku vliv, jaký bych si představoval. O svých vizích a postupech se mně setrvale nedaří výbor přesvědčovat. Mám odlišné názory na rozhodovací procedury, nebo procesy komunikace směrem ke členům spolku, upřednostňuji výrazně větší formálnost v postupech výboru, atd…

Nejedná se o nějaké osobní animozity a je i docela možné, že mé vidění způsobu práce výboru není ideální. Nicméně je zhola zbytečné, abych setrvale pociťoval frustraci z výkonu funkce člena výboru a tím i možná komplikoval výkon výboru. A určitě je jen a pouze moje chyba, že o potřebě zavnímat práci výboru „svojí optikou“ jsem zbylé kolegy nedokázal nikdy přesvědčit! Viktor se zjevnou nechutí potvrdil přijetí písemné rezignace a od 27.2. 2020 nejsem členem výboru našeho spolku.

 

Návazné jednání na téma „jak dál“ v okleštěném výboru, se ale neslo v klidné a věcné atmosféře ve snaze racionálně posoudit následky a stanovit další postup:

 • Předně jsem výbor ujistil, že budu samozřejmě výboru, i případnému výboru v novém složení, nápomocen i v budoucnosti a jsem ochoten pomoci činem, nebo radou, budu-li o pomoc nebo radu požádán.
 • Dále jsem výboru sdělil mé doporučení ohledně postupu výboru po odstoupení člena, aby tyto kroky byly v souladu s našimi stanovami.
 • A konečně jsem přislíbil výboru dokončit své rozpracované úkoly:
 1. proplacení sportovních registrací
 2. zajištění daňového přiznání a jeho podání na FÚ
 3. dokončení účetní závěrky a vklad na rejstříkový (resp. spolkový) soud
 4. pomoc s vedením účetnictví do předání (neočekávám, že by to mělo být delší období než cca 1-2 měsíce, určitě ne později než do konce dubna…)
 5. také jsem se zavázal opět věnovat většinu cen na Viktor Trophy (jako jsem ostatně učinil i v minulých ročnících), nebo dárky pro naše soupeře v přátelských zápasech…
 6. rozeslání emailu členům, kterým bylo ukončeno členství (viz první bod schůze)

 

Pokud jde o webové strany, patrně bude ještě následovat nějaká dohoda, jak zajistit jejich chod. Osobně nejsem příznivcem varianty, že bych web dlouhodobě vedl a zároveň nebyl členem výboru. Budu proto navrhovat, aby tuto práci vykonával někdo jiný, a budu rád, když ji někomu předám co nejdříve. Už i proto, že aktivitu na aktualizaci webu hodlám utlumit. Aktivnímu novému redaktorovi - webmastrovi ochotně vše rád vysvětlím, a bude-li mít zájem i objasním svou vizi webu, jeho zacílení a kroky, které by v nejbližším časovém horizontu měly být učiněny. Vezměte prosím na vědomí, že pokud web nebude tak často aktualizován, není to vinou mé nečinnosti.

 

Další jednání očekávám ohledně bodů, které jsem (spíše neúspěšně…) navrhoval výboru již delší dobu, konkrétně jde o:

 • projekt elektrifikace (osvětlení) našich hřišť
 • letní oslavu (párty) výročí 40ti let hraní nohejbalu Na Balkáně
 • návrh, výrobu a osazení velkoformátového banneru s motivem loga „40 let hraní nohejbalu na Balkáně“

 

Bude třeba ještě vyřešit:

 • výmaz statutára ve spolkovém rejstříku
 • ošetřit přístupová práva na bankovní účet spolku, atd… (ale to už jsou jen technikálie...)

 

Přeji současnému torzu výboru, i budoucímu obměněnému výboru, vše nejlepší, především úspěchy v práci pro oddíl. Je docela i možné, že můj pohled na fungování výboru je mylný a tím spíše absence mé ingerence do výboru může výboru (našemu spolku) prospět.

Osobně si přeji, aby se výbor pokusil vytrvat v oblastech, které si připisuji jako to úplně nejdůležitější, co jsem ve výboru prosazoval a jak jsem se snažil práci a fungování výboru nasměrovat, tj.:

 • konzistentnost (dodržování vlastních rozhodnutí a přijatých pravidel)
 • transparentnost (nezamlčování informací, plné a otevřené vysvětlování zvolených řešení)
 • srozumitelnost (pravdivé a plné informování členů, vysvětlování rozhodnutí…)
 • férovost (rovný přístup ke každému členovi, každý zná stejné informace, nikdo není ostrakizován)

 

Nohejbalu zdar a Nohejbalu Žižkov zvlášť

Petr

člen výboru spolku v.v. :-)