2019-03-25 - aktiv rozhodčích a nová pravidla

V pondělí 25.března proběhla schůze předsedů pražských oddílů nohejbalu v prostorech v klubovně haly Na Pankráci (ulice Lounských), které se zúčastnil Viktor.
Této schůzi předcházel aktiv rozhodčích, kde se rozdělovaly zápasy pro soudcování pražské soutěže. Tohoto aktivu se za náš oddíl zúčastnil Jarda A. a Petr S.
Kvůli naprosto nepochopitelnému komunikačnímu šumu mezi výborem a Jardou nedošlo k žádné dohodě ohledně předpokládanému počtu nabíraných zápasů a tak náš oddíl přeplnil (dle mého úplně zbytečně) směrné číslo sedmi požadovaných zápasů pražským nohebalovým svazem. Oba naši rozhodčí si dohromady nabrali téměř dvakrát tolik zápasů ( Jarda 10, Petr 3) než bylo nutné...
Faktem je, že ještě alespoň jeden licencovaný rozhodčí by se v našich řadách velmi hodil. S rozhodcovskou licencí "D" můžete soudcovat i ligové zápasy, prostě vše s výjimkou extraligy. Pískání je za úplatu (dle úrovně odřízených zápasů) a rovněž jsou propláceny cesťáky. Pokud byste měli zájem licenci získat, pak se obraťte na Petra, který poskytne další informace. Díky.
Co je podstatné a na aktivu se přetřásalo, je ZMĚNA PRAVIDEL!!! A to změna významná! Nejdůležitější je zcela nové pojetí herního prostoru a hlavně zavedení termínu "okolní herní plocha a prostor", kde nyní může probíhat "správná herní činnost". Zvláště upozorňuji na body 1.1, 1.2.4 a 7.13.1. Zrovna otázky souvidející s touto změnou a k tomu jak k otázce dotyku hráči s cizími předměty přistupovala komise pro úpravu pravidel v minulém roce jsem podrobně zmiňoval (a kritizoval) v tomto článku ze školení rozhodčích v r.2018. Je dobře, že kritika nezapadla a právě tento bod se změnil nyní k lepšímu a jasně definuje prostor kde hráč může hrát (stručně řečeno všude!:-) Změn je ale více a to i v soutěžním řádu. Doporučuji nová pravidla pečlivě nastudovat ve vlastním zájmu, nebudete překvepeni co nyní rozhodčí odpískat nesmí!!! Aktuální pravidla a soutěžní řád stahujte na této straně.
Petr