Středisko mládeže

Středisko mládeže v našem oddílu historicky fungovalo již jednou, na přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy oddíl hrál poprvé první třídu a provoz střediska mládeže byl povinností. V novodobé historii oddílu se o zřízení střediska mládeže začalo znovu uvažovat mezi lety 2019-2020, kdy oddíl již tvořily tři týmy (A, B a C), Áčko postoupilo do první třídy a při případném postupu do krajské soutěže by zřízení střediska opět bylo nutností.
O rozhodnutí ustavit středisko mládeže informoval členskou základnu předseda oddílu na členské schůzi oddílu 5.11. 2021. Kromě pravděpodobné nutnosti středisko zřídit po dalším postupu Áčka, dal rozhodující impuls Tomáš Mitrovský, který se nabídl jako garant pro vedení střediska. Na výše zmíněné členské schůzi Tomáš stručně přítomné seznámil s nejbližšími kroky a harmonogramem náboru dětí a mládeže.
Logo střediska mládeže vytvořil Petr jako variantu na oddílové logo, více také zde.
 
Pro události týkající se střediska mládeže klikni na jednotlivé roky níže: