Od roku 2020 do současnosti...

Kronika nejnovějších událostí. Jako na ostatních stranách webu týkajících se historie je i tato strana seřazena od nejnovější události k nejstarší...

LEGENDA:

  • média a web - události přesahující (mediálně) rozměr oddílu a události týkající se virtuálního prostoru
  • nohejbal - události přímo související s hraním nohejbalu, nohejbalovými výkony a dovednostmi (třeba postupy, mimořádné úspěchy v turnajích, atd...)
  • zábava a organizace - přelomové události a významné akce organizované oddílem (např. námi organizované turnaje, soustředění, atd...)
  • administrativa a organizace - události související s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a z praktických potřeb organizace oddílu (stav členské základny, schůze, jednání s orgány státní správy a samosprávy, s orgány České unie sportu, nohejbalového svazu, TJ Spoje, atd...)
  • jiné - cokoliv, co se nevejde pod výše uvedené (třeba rekonstrukce hřiště...)

2021-11-05 - středisko mládeže

V tento den, na členské schůzi oddílu, předseda oznámil založení střediska mládeže. O tomto záměru se delší dobu uvažovalo, ale konečný impuls dal Tomáš Mitrovský, který se nabídl jako garant pro vedení střediska. Tomáš stručně přítomné seznámil s nejbližšími kroky a harmonogramem náboru dětí a mládeže.
Návrh loga pro středisko mládeže vytvořil Petr, jako variantu na oddílové logo...

2021-07 - Balkan Cup 2021 zařazen mezi nejvýznamnější letní turnaje!

V článku "Kam v létě na turnaj?" uveřejněném na webu Českého nohejbalového svazu byl náš turnaj BalkanCup 2021 (sobota 28.8. 2021) zařazen mezi dvanáct nejvýznamnějších (cit: nejznámnějších, nejklasištějších a nejvyhledávanějších") letních nohejbalových turnajů!!! Celý článek ZDE. Za upozornění díky Vencovi P. Další info k turnaji ZDE.

2021-soutěž ve stínu pandemie

I v roce 2021 soutěž proběhla pouze jednokolově, navíc dle zpřísněných podmínek diktovaných protipandemickými opatřeními. Nohejbalový svaz stanovil nové organizační předpisy upravující detailně třeba vstup hráčů na plochu, povolené osoby účastnící se utkání, zavedl pozici COVIDmanagera, nebo formulář (čestné prohlášení) jehož pravdivé vyplnění umožnilo hráčům start v utkání...

2021-04 - článek v radničních novinách

Měsíčník radničních novin Prahy 3 uveřejnil v dubnovém čísle krátký článek o nohajbale, kde zmínil i náš oddíl a uveřejnil historickou fotografii našich členů... Škoda, že článek je trochu promarněná šance a z reportážního pohledu se jedná spíše o odfláknutý příspěvek s minimální informační hodnotou...
Fotografie je datována (dle Petrova pátrání:-) pravděpodobně do roku 1985 (kdo pozná a pojmenuje všech děvět hráčů na fotce?:-) Dva hrají dosud a tři další se v minulém roce byli na hřišti aspoň podívat...). Příslušná strana (konkrétně devatenáctá:-) radničních novin viz obrázek níže, celý článek ke stažení ve formátu PDF ZDE, nebo klikni na obrázek.

2020-05-19 - dresy pro příštích 40 let :-)

Tento den, na organizační předtréninkové schůzi oddílu (vice  ZDE ), představil výbor členům nový design dresů. Moderní provedení nás posunuje mimo zaměnitelnou spoustu modrých "triček" našich soupeřů. Je předpoklad, že design dresu nebude podléhat okamžitým modním výstřelkům a bude jen velmi nenápadně (pokud vůbec) modifikován.

2020-03-14 - areál Na Balkáně uzavřen

14. března došlo k uzavření areálu v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru. Jednalo se o historicky ojedinělé opatření, které přerušilo možnost sportovat (a trénovat) nejenom v "našem" areálu... Ke zcela bezprecedentní době, která na čas zastavila prakticky celou společnost se s úsměvem můžete vrátit ve videoklipové nadsázce "Hitler, nohejbal a koronavirus", který se nakonce stal videem s nejrychlejším nárůstem sledovanosti (1000 shlédnutí zaznamenal již za prvních 15 dní od uveřejnění). Nečinnost jsme vyplnili úpravami hřiště (např. naše dva kurty byly poprvé osazeny rozdělovací sítí), brigády proběhly v rouškách a za omezení diktovaných pandemickým stavem... První trénink - pouze dvojic (dle nařízení vlády) - proběhl až v sobotu 18.dubna...
Pandemická opatření poznamenala také zásadně průběh soutěže v tomto roce. Soutěžní zápasy proběhly pouze jednokolově...:-(

2020-02-26 - rezignace člena výboru

Na jednání výboru rezignoval Petr (jeden z původní trojice zakladatelů spolku Nohejbal Žižkov) na funkci člena výboru. Důvodem byly jeho dlouhodobě odlišné názory na způsob fungování výboru, na způsob přijímání rozhodnutí výboru, a skutečný nebo domnělý pocit nemožnosti uplatnit vliv na rozhodování výboru a chod spolku. Viditelně zaskočení dva zbývající členi výboru požádali Petra o pomoc s některými agendami, které dosud zajišťoval (například vedení účetnictví), což Petr přislíbil na dobu omezenou a co možná nejkratší. Rovněž Petr krátce informoval stávající členy výboru o dalších možnostech naplnění výboru a jeho plné funkčnosti dle stanov spolku. Více ZDE.

2020 - rok významného výročí

Tento rok oddíl oslavil čtyřicáté výročí hraní nohejbalu na Balkáně. V roce 1980 "otcové zakladatelé" přesunuli své herní aktivity z jiných lokalit na pražský Blakán a začali hrát nohejbal na "zadních" hřištích (za tenisem) a také založili nohejbalový oddíl TJ Spoje. Celebrace výročí proběhla především na tradiční akci dokopná v tomto roce, na které se vzpomínalo a historii připomínala výstavka fotografií a dalších historických artefaktů. Článek o této Dokopné (a tedy o oslavách výročí) roztomile uvedl Pavel větou: "Den na který Tomáš čekal 60let, balkánský nohejbal 40let a my ostatní rok...":-). Více o zakládání oddílu v sekci "Od počátku do roku 2012". Logo výročí zpracoval Petr.