Od roku 2020 do současnosti...

Kronika nejnovějších událostí. Jako na ostatních stranách webu týkajících se historie je i tato strana seřazena od nejnovější události k nejstarší...

LEGENDA:

  • média a web - události přesahující (mediálně) rozměr oddílu a události týkající se virtuálního prostoru
  • nohejbal - události přímo související s hraním nohejbalu, nohejbalovými výkony a dovednostmi (třeba postupy, mimořádné úspěchy v turnajích, atd...)
  • zábava a organizace - přelomové akce organizované oddílem (např. námi organizované turnaje, soustředění, atd...)
  • administrativa a organizace - události související s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a z praktických potřeb organizace oddílu (stav členské základny, schůze, jednání s orgány státní správy a samosprávy, s orgány České unie sportu, nohejbalového svazu, TJ Spoje, atd...)
  • jiné - cokoliv, co se nevejde pod výše uvedené (třeba rekonstrukce hřiště...)

2020-05-19 - dresy pro příštích 40 let :-)

Tento den, na organizační předtréninkové schůzi oddílu (vice  ZDE ), představil výbor členům nový design dresů. Moderní provedení nás posunuje mimo zaměnitelnou spoustu modrých "triček" našich soupeřů. Je předpoklad, že design dresu nebude podléhat okamžitým modním výstřelkům a bude jen velmi nenápadně (pokud vůbec) modifikován.

2020-03-14 - areál Na Balkáně uzavřen

14. března došlo k uzavření areálu v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru. Jednalo se o historicky ojedinělé opatření, které přerušilo možnost sportovat (a trénovat) nejenom v "našem" areálu... Ke zcela bezprecedentní době, která na čas zastavila prakticky celou společnost se s úsměvem můžete vrátit ve videoklipové nadsázce "Hitler, nohejbal a koronavirus", který se nakonce stal videem s nejrychlejším nárůstem sledovanosti (1000 shlédnutí zaznamenal již za prvních 15 dní od uveřejnění). Nečinnost jsme vyplnili úpravami hřiště (např. naše dva kurty byly poprvé osazeny rozdělovací sítí), brigády proběhly v rouškách a za omezení diktovaných pandemickým stavem... První trénink - pouze dvojic (dle nařízení vlády) - proběhl až v sobotu 18.dubna...

2020-02-26 - rezignace člena výboru

Na jednání výboru rezignoval Petr (jeden z původní trojice zakladatelů spolku Nohejbal Žižkov) na funkci člena výboru. Důvodem byly jeho dlouhodobě odlišné názory na způsob fungování výboru, na způsob přijímání rozhodnutí výboru, a skutečný nebo domnělý pocit nemožnosti uplatnit vliv na rozhodování výboru a chod spolku. Viditelně zaskočení dva zbývající členi výboru požádali Petra o pomoc s některými agendami, které dosud zajišťoval (například vedení účetnictví), což Petr přislíbil na dobu omezenou a co možná nejkratší. Rovněž Petr krátce informoval stávající členy výboru o dalších možnostech naplnění výboru a jeho plné funkčnosti dle stanov spolku. Více ZDE.

2020 - rok významného výročí

Tento rok oddíl oslavil čtyřicáté výročí hraní nohejbalu na Balkáně. V roce 1980 "otcové zakladatelé" přesunuli své herní aktivity z jiných lokalit na pražský Blakán a začali hrát nohejbal na "zadních" hřištích (za tenisem) a také založili nohejbalový oddíl TJ Spoje. Celebrace výročí proběhla především na tradiční akci dokopná v tomto roce, na které se vzpomínalo a historii připomínala výstavka fotografií a dalších historických artefaktů. (Více o zakládání oddílu v sekci "Od počátku do roku 2012".