Mistrovství ČR trojic 2019 - propagace

Elektronickou verzi plakátu k mistrovství zaslanou ČNS Petr rozdělil do devíti A4, Pavel vytiskl, zalaminoval a ve dvou exemplářích jsme nainstalovali - jednak do recepce areálu Na Balkáně a jednak vedle vchodu do Sokola Žižkov...
-pes-

Mistrovství ČR trojic 2019 - propagace

Mistrovství ČR trojic 2019 - HLEDÁME pomocníky!

Výbor našeho spolku hledá 3-6 pomocníků (organizátorů). Předpokladem je:
 • snaha pomoci akci (a našemu oddílu)
 • chuť přiložit ruce k dílu (tj. bez pobízení se chytit hadice, hrabla, síťovačky..., a po celou dobu akce udržovat kurty v dokonalém stavu, být k dispozici Viktorovi...)
 • účastnit se nejlépe po celou dobu akce v tzv. dresu oddílu (ZDE)
Hlaste se Viktorovi!!!
Výbor děkuje všem pomocníkům. Vaše ochota, pomoc a práce bude brána v úvahu v dalších rozhodováních výboru.
Viktor

Oficiální plakát mistrovství (logo našeho oddílu v levém dolním rohu...)

Mistrovství ČR trojic 2019 - novinky (6.5.)

Dnes ČNS vydalo oficiální propozice. Ke stažení na stránkách ČNS (ve formátu pdf) ZDE.
Z textu propozic vybíráme:
 
51. Mistrovství ČR trojic mužů 2019
Termín konání: Sobota 1.6.2019
Místo konání: Tenisové kurty TK Spoje Praha, Na Balkáně 990/21A, 130 00 Praha 3
Časový program:
8:00 - 8:30 - prezentace
9:00 - zahájení
9:00 - 13:00 - zápasy ve skupinách - 3 kurty
13:00 - 16:00 - vyřazovací finálové boje - 3 kurty
16:30 - vyhlášení výsledků
 
Přihlášky: dle Termínového kalendáře na sekretariát ČNS do 17.5.2019
Maximální počet startujících sestav: 24
Startovné: dle Rozpisu jednorázových soutěží ČNS 400,- Kč za každou sestavu.
Řídicí orgán: STK ČNS.
Soupisky a registrační průkazy: při prezenci budou akceptovány pouze elektronické soupisky v listinné podobě s příslušnými
podpisy
Rozhodčí: deleguje Komise rozhodčích ČNS.
Hrací systém:
Hraje se dle platných pravidel ČNS, soutěžního řádu a Rozpisu jednorázových mistrovství ČR včetně dodatků.
Nasazení provede řídicí orgán soutěže
Při nepříznivém počasí: 1. Hala – Sportovní hala - TK Spoje Praha, Na Balkáně 990/21A, 130 00 Praha 3
 
Současně s MČR budou probíhat na 4 kurtech přidružené nohejbalové turnaje:
Turnaj pro registrované hráče hrající maximálně Krajský přebor
Turnaj pro neregistrované hráče a hráčky
Kontakt na přidružené turnaje:
Marek Slabeňák
maraslaba@seznam.cz
tel. 608 212 357
 
Ubytování: zajišťují si účastníci sami.
Stravování: během celého turnaje zajištěno občerstvení na hřišti - teplá a studená kuchyně.
 
Ředitel Mistrovství ČR
Marek Slabeňák
maraslaba@seznam.cz
tel. 608 212 357

Mistrovství ČR trojic 2019 - úvodní info (2.5.)

JE TO PRAVDA!!! - Mistrovství ČR trojic můžů se uskuteční v "našem" areálu na Balkáně 1.6.2019!!!
Akci  pořádá Český nohejbalový svaz. V rámci přípravy mistrovství navštívil areál ve čtvrtek 26.4.2019 i prezident nohejbalového svazu Kamil Kleník (mimochodem krátce hrával i na našem hřišti, ještě za TJ SPOJE...). Jednalo se o první oficiální schůzku k přípravě akce mezi ČNS a naším oddílem. Za Nohejbal Žižkov jednání vedl Viktor. O výsledcích jednání nebylo vydáno žádné oficiální komuniké.
Všechny informace, které v tuto chvíli (2.5.2019, 10:00) máme, jsou pouze z kusých informací z jednání a z tiskových ohlášení na:
 • oficiálním webu nohejbalového svazu ZDE: "Datum konání: sobota 01.06.2019, 08:00hod. - 18:00hod. Místo konání: Praha."
 • zetkách ZDE a ZDE..., kde v téměř totožných textech je trochu matoucí pozvánka na turnaj pro registrované a neregistrované hráče... 
Z informací z uvedených zdrojů lze usuzovat:
 • mistrovství se v uvedený čas a na uvedeném místě koná...
 • součástí je i turnaj pro registrované hráče do úrovně kraje a také turnaj pro NEregistrované hráče
 • součástí akce budou i doprovodné aktivity (nábor dětí a mládeže...)
Dále bylo dohodnuto (asi) směrem k našemu oddílu:
 • na našem hřišti se bude hrát turnaj pro registrované hráče včetně finále (semifinále? o třetí místo?...)
 • hřiště (naše zrekonstruované hřiště, resp. dvě hřiště) je k akci zapůjčeno zdarma, jako projev dobré vůle pomoci organizátorům s akcí a tedy zpopularizovat náš milovaný sport. Ostatní hřiště si pořadatelé pronajímají od tenisu...
 • asi je očekávána nějaká výpomoc s pořadatelskou službou (lajnování, kropení...?)
 • úplně jasný není rozsah a participace našeho oddílu na akci
 • probíhají nějaká jednání s Patrikem o ozvučení areálu...
Akce by se mohla stát krásnou referenční akcí areálu Na Balkáně. Škoda, že možná spolupráce mezi naším oddílem a pořadatelem nebyla navázána dříve. Jistě by se podařilo medializovat akci například v lokálním tisku Prahy 3 a směrem k Městské části Praha 3, což by bylo k prospěchu pořadatelů (tedy přispělo by ke zdaru akce) i našeho oddílu... Věřme, že akce bude úspěšná, se solidní návštěvností, že splní představy organizátorů a především, že se areál Na Balkáně osvědčí a akci přivítáme i příští rok s plnou pomocí a nasazením našeho oddílu. Jistě bychom mohli například nabídnout:
 • medializaci akce na lokální úrovni (letáky do škol, článek v časopise MČ Prahy 3, atd...)
 • připravit k akci promo videa (jako například naše propagační filmy pro Balkan Cup 2018 a 2017)
 • připravit reklamní texty pro medializaci na různých webech
 • zorganizovat direct mailing (podobně jako rozesíláme na několik stovek emailových adres informace k Balkan Cupu...)
Přijďte si zahrát a zafandit dobrému nohejbalu! Ať žije 51. mistrovství ČR trojic!
Petr