2021-11-30 - jak pracuje oddíl žáků v Počernicích?

Načerpat informace o fungování oddílu žáků v Dolních Počernicích byl Tomáš s Petrem. Navštívili trénink starších žáků oddílu Dolní Počernice.
Milan Kaděra se podělil o své zkušenosti s prací s mládeží. V současnosti trénuje mladší i starší žáky a to nejen v oddíle Dolních Počernic, ale i lokálně na místní škole nebo v domě dětí a mládeže. Optimální věk pro zahájení tréniku mládeže odhaduje na cca 10 let a starší. Nejobtížnější (a na čas a energii nejnáročnější) je prvotní nábor. Preferuje osobní návštěvu škol a představení nohejbalu přímo ve třídách. Jako menší problém vidí možnosti grantů a získání dodací pro oddíl mládeže, nebo dotací na trenérskou práci. Milan též doporučil jako přínosné absolvovat trenérský kurs, alespoň pro získání nejnižší trenérské kvalifikace. Diskuse se týkaly i třeba stanovení výše ročního příspěvku pro žáky, nebo organizace žákovských soutěží.
Milan také informoval o přípravě nové disciplíny, tzv. "nohejbal mini" pro ty nejmenší začínající hráče. Jedná se o variantu singlu se třemi dopady a třemi doteky. Této disciplíně pro nejmenší hráče je příznivě nakloněn i nohejbalový svaz.
Středisko mládeže Nohejbalu Žižkov děkuje Milanovi za cenné rady a postřehy.
Nezbývá než si přát, aby nohejbal měl takových Milanů co nejvíce! Bez nich se totiž budoucnost nohejbalu neobejde!
A co umějí žáci z Dolních Počernic? Mrkněte níže na mikrozáznam z tréninku:
Petr 

2021-11-18 - středisko mládeže - přípravná schůzka

Tomáš a Petr se sešli na schůzce střediska mládeže pro přípravu náboru členů (žáků). Připravili text do radničních novin (redaktorka radničních novin Eliška Stodolová zareagovala na Petrův email a přislíbila zvěřejnit krátké info v rubrice "EXPRES", která je na předních stránkách novin) a dále diskutovali:
- výši příspěvku pro žáky
- věkové rozmezí náboru
- způsob provedení náboru, termíny, náklady...
Oba se shodli na dvojkolovém náboru na konci dubna - května 2022 a pak dle výsledků znovu na konci prázdnin 2022. Dále se shodli na nutnosti přípravit náborový leták (příprava Petr) a na vhodnosti kontaktovat Milana Kaděru z Počernic pro získání dalších informací pro provedení náboru a práci s mládeží.
Petr přislíbil podporu formou nárazové pomoci, nikoliv pravidelné opakující se činnosti.
Petr

2021-11-07 - logo střediska mládeže

Petr vytvořil návrh loga střediska mládeže, jako variantu na oddílové logo.
K návrhu veselého loga, které odkazuje k používanému logu oddílu připravil Petr i několik alternativ, včetně anglické mutace:
  
 -pes-

2021-11-05 - středisko mládeže - založení

Středisko mládeže v našem oddílu historicky fungovalo již jednou, na přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy oddíl hrál poprvé první třídu a provoz střediska mládeže byl povinností. V novodobé historii oddílu se o zřízení střediska mládeže začalo znovu uvažovat mezi lety 2019-2020, kdy oddíl již tvořily tři týmy (A, B a C), Áčko postoupilo do první třídy a při případném postupu do krajské soutěže by zřízení střediska opět bylo nutností.
O rozhodnutí ustavit středisko mládeže informoval předseda oddílu na členské schůzi oddílu 5.11. 2021. Kromě pravděpodobné nutnosti středisko zřídit po dalším postupu Áčka, dal rozhodující impuls Tomáš Mitrovský, který se nabídl jako garant pro vedení střediska. Na výše zmíněné členské schůzi Tomáš stručně přítomné seznámil s nejbližšími kroky a s harmonogramem náboru. Petr (S) vyjádřil Tomášovi podporu a ocenil jeho iniciativu a požádal o pomoc  všechny členy oddílu.
-pes-