Upozornění členům !!!

24.01.2019 13:13

Výbor Spolku Nohejbal Žižkov z.s. upozorňuje své členy na termín 31.1. 2019 pro zaplacení členských příspěvků. Tento termín byl navržen výroční členskou schůzí a bez připomínek vzat plénem na vědomí (podrobnosti ZDE) v prosinci 2018. Výbor nabádá členy k řádnému plnění svých povinností. Snad každý chápe následky nesplnění tohoto termínu, kdo ne, vyčte tak ze zápisu ze schůze (viz odkaz výše).

- výbor spolku -