Pavel, Jarda a Viktor upravují pletivo.

Pavel, Jarda a Viktor upravují pletivo.