bezprostřední okolí - ano tady se nachází jméno našeho oddílu:-)

bezprostřední okolí - ano tady se nachází jméno našeho oddílu:-)